Over Groene Loper Kampen

De Groene Loper Kampen is een samenwerkingsverband tussen tientallen groene bewonersinitiatieven en heeft als missie bewoners te betrekken bij hun eigen groene leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van het groen en de mensen die daarbij wonen in en rond Kampen en omliggende dorpen en kernen. Provincie Overijssel en gemeente Kampen ondersteunen Groene Loper Kampen vanuit het programma Natuur voor Elkaar.

Doelen Groene Loper:

  • Meer inwoners met diverse leefstijlen betrekken bij groene initiatieven
  • Verbinden en versterken bestaande initiatieven
  • Stimuleren van nieuwe initiatieven
  • Bevorderen van biodiversiteit in en rond de eigen leefomgeving

Kernteam

Het kernteam van Groene Loper Kampen bestaat uit vijftien betrokken inwoners. Zij organiseren activiteiten voor een groot publiek (zoals de struikenactieNLdoet en Groene Burendag) en ondersteunen groene bewonersinitiatieven met verschillende vraagstukken. Denk hierbij aan het genereren van fondsen & subsidies, contact met de gemeente, beschikbare trainingen, communicatiemiddelen, rechtsvormen en verzekeringen. Dit doen zij door het organiseren van thema-avonden, maar ook door één op één ondersteuning.

Wil jij graag meehelpen en meedenken met nieuwe creatieve activiteiten? Stuur ons dan een berichtje via info@groeneloperkampen.nl.

Coördinatie

De coördinatie van Groene Loper Kampen is in handen van:
Ilona Dijkman, i.dijkman@natuurenmilieuoverijssel.nl
Suzanne Beurmanjer, s.beurmanjer@gmail.com
Hanneke Hofman, hannekehofman@gmail.com
Natuur en Milieu Overijssel, info@natuurenmilieuoverijssel.nl

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de mailinglijst!