Tientallen bewonersinitiatieven en organisaties uit Kampen en omliggende dorpen planten 2.000 m2 aan struiken op openbare plekken

Groene Loper Kampen gaf afgelopen weekend struiken aan 42 buurtinitiatieven, scholen, kinderopvang, sportverenigingen, zorginstellingen en andere maatschappelijke initiatieven. Onder het motto ‘hapje voor jou, hapje voor mij’ is dit een combinatie van struiken waar buurtbewoners vruchten van kunnen plukken en waar ook dieren van kunnen profiteren. Samen plantten zij 2.000 m2 aan struiken op openbare plekken in Kampen en omliggende dorpen.

Het vergroenen van de leefomgeving heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van de wijken. Groen zorgt voor droge(re) voeten na een flinke regenbui, biedt onderdak aan allerlei nuttige dieren en gaat opwarming van de stad tegen. In heel Kampen maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Groene Loper Kampen wil nog meer buren, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties helpen om hun eigen leefomgeving te vergroenen. Daarom gaf Groene Loper Kampen struiken aan buurtinitiatieven, scholen, kinderopvang, sportverenigingen, zorginstellingen en andere maatschappelijke initiatieven.

2.000 m2 aan struiken
Aan het begin van 2022 deed Groene Lopen Kampen een oproep aan initiatieven om zich aan te melden voor een struikenpakket. Er kwamen maar liefst 42 aanmeldingen binnen. Samen bestelden zij 1.350 struiken, goed voor zo’n 2.000 m2 aan vergroening. Zij hebben deze struiken in het weekend van 12 maart geplant op openbare plekken in Kampen en in omliggende dorpen. Gemeente Kampen ziet er dus weer een stuk groener uit!

Hapje voor jou, hapje voor mij
Groene Lopen Kampen heeft vier verschillende struikenpakketten samengesteld, die elk hulp bieden aan een specifieke diersoort: de vleermuis, sleedoornpage, solitaire bij of de ringmus. De keuze van de soorten is gebaseerd op de Welkomstkaarten van Natuur voor Elkaar van de provincie Overijssel, waarin meer verteld worden over de soorten, hun leefgebied, hun voedsel en het benodigde onderhoud. Maar niet alleen de dieren profiteren van deze struiken. Onder het motto van ‘hapje voor jou, hapje voor mij’ zijn er ook vruchten die inwoners kunnen plukken en eten. Zo zijn de struiken van waarde voor zowel mens als dier! Enkele soorten in deze struikenpakketten zijn de sleedoorn, meidoorn, gele kornoelje en de doornloze braam.

Groene Loper Kampen
In de hele gemeente Kampen maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Groene Loper Kampen stimuleert, verbindt en versterkt deze buurtinitiatieven, om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Het idee daarachter is dat mensen die een actieve rol hebben bij het ‘groen’ in hun directe omgeving, zorgzamer omgaan met natuur en landschap. Groene Loper Kampen wordt ondersteund door gemeente Kampen en provincie Overijssel (vanuit het programma Natuur voor Elkaar).