389e7747-2875-4591-8e02-ad1a9acb52d7

20 initiatieven vergroenen Kampen met Groene Loper

Afgelopen weekend waren 20 buren, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties bezig met het vergroenen van de leefomgeving van de gemeente Kampen. In Kampen en omliggende dorpen waren vrijwilligers druk in de weer met het aanplanten van bomen, struiken en planten en het ophangen van nestkastjes. Dit gebeurde allemaal op 10 en 11 maart, in het weekend van NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Groene Loper Kampen hielp de initiatieven bij het regelen van de financiering en gaf bewoners advies over de vergroeningsacties.

De 20 initiatieven van dit jaar zijn bijna een verdubbeling van het aantal initiatieven die vorig jaar meededen. Toen deden 12 initiatieven mee via de Groene Loper Kampen. Het vergroenen van de leefomgeving heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van de wijken. Groen zorgt voor droge(re) voeten na een flinke regenbui, biedt onderdak aan allerlei nuttige dieren en gaat opwarming van de stad tegen. In de hele gemeente Kampen maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Met verschillende acties wil Groene Loper Kampen nog meer buren, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties enthousiasmeren om hun eigen leefomgeving te vergroenen.

Eetbaar schoolplein
Eén van de locaties waar dit weekend -in weer en wind - werd gewerkt, was de Julianaschool in ’S-Heerenbroek. Hier creëerden kinderen, samen met ouders en vrijwilligers een ‘eetbaar schoolplein’. Er werden verschillende struiken, planten en lage fruitbomen geplant, zodat kinderen hier aankomende zomer al van kunnen oogsten.

Groene Loper Kampen
Groene Loper Kampen stimuleert, verbindt en versterkt buurtinitiatieven, om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Het idee daarachter is dat mensen die een actieve rol hebben bij het ‘groen’ in hun directe omgeving, zorgzamer omgaan met natuur en landschap. Groene Loper Kampen wordt ondersteund door gemeente Kampen en provincie Overijssel (vanuit het programma Natuur voor Elkaar).