110 extra bomen in de stad dankzij bomenactie Groene Loper Kampen

Op vrijdag 28 januari 2022 ontvangen maar liefst 25 buurtinitiatieven, scholen, kinderopvang en andere maatschappelijke organisaties uit Kampen samen 110 bomen. Deze bomenactie is een initiatief van Groene Loper Kampen om bij te dragen aan het provinciale plan ‘Iedereen een boom’: 1,1 miljoen bomen in Overijssel, voor elke inwoner één. 

Bomen zijn heel belangrijk! Ze maken ons gezonder en gelukkiger. Ze maken jouw buurt en onze wereld mooier. Ze zijn het thuis van vele vogels, insecten en andere kleine dieren. En bovendien zorgen ze voor schone lucht, schaduw en droge(re) voeten na een flinke regenbui. Willen we dat zo houden, dan zijn er veel extra bomen nodig. Groene Loper Kampen is hier actief mee aan de slag gegaan en geven op vrijdag 28 januari 2022 maar liefst 110 bomen aan 25 bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties. Zijn konden kiezen uit 26 soorten inheemse bomen, waaronder de appelboom, berk, winter eik en walnoot. Door soorten te kiezen die van nature hier voorkomen, zullen veel dieren er gebruik van maken voor voedsel en huisvesting. De bomen komen dichtbij in de buurt van bewoners te staan, op een plek waar zij zich thuis voelen: in de straat, een buurttuin, bij de scouting of op het schoolplein.