Twaalf buurtinitiatieven uit Kampen maken straat groen tijdens NLdoet

In januari hielp Groene Loper Kampen 12 buurtinitiatieven uit Kampen en omliggende dorpen met hun financiële aanvraag bij Het Oranje Fonds. Met deze financiën hebben zij tijdens NLdoet op 11 en 12 maart de straat vergroend. Denk hierbij aan boomspiegels, geveltuinen, buurttuinen of een insectenhotel. In totaal haalde Groene Loper Kampen ruim 4.000 euro aan landelijke financiering naar Kampen voor het vergroenen van de leefomgeving.

Het vergroenen van de leefomgeving heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van de wijken. Groen zorgt voor droge(re) voeten na een flinke regenbui, biedt onderdak aan allerlei nuttige dieren en gaat opwarming van de stad tegen. In de hele gemeente Kampen maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Daarom wil Groene Loper Kampen nog meer buren, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties enthousiasmeren om hun eigen leefomgeving te vergroenen. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde, maar vooral een groene samenleving!    

Buurttuin Sint Jorisstraat
Eén van de deelnemende initiatieven is de Sint Jorisstraat. De bewoners van deze straat hebben een stuk groen omgetoverd tot buurttuin. Een tuin waar de buren elkaar kunnen ontmoeten. Ook hebben zij bloembakken in de straat geplaatst en verschillende struiken geplant, waaronder de meidoorn, Drentse krent, gele kornoelje, vogelkers, wilde appel en de doornloze braam. Met deze struiken willen zij dieren als de vleermuis, wilde bij en besetende vogel een plekje geven in de kersverse buurttuin. Richard Tennekes maakte onderstaande foto's van de werkzaamheden.