Maak je straat groen tijdens NLdoet

Geld voor een groene buurt

Op woensdag 12 januari kunnen buren, buurttuinen en maatschappelijke initiatieven met ondersteuning van Groene Loper Kampen financiën aanvragen bij Het Oranje Fonds. Deze financiën kunnen zij inzetten om tijdens NLdoet op 11 en 12 maart de omgeving te vergroenen. Denk hierbij aan boomspiegels, geveltuinen, buurttuinen of een insectenhotel. Dit jaar heeft Groene Loper Kampen tijdens NLdoet een extra vergroeningsactie: gratis struiken. Onder het motto ‘hapje voor jou, hapje voor mij’ is dit een combinatie van struiken waar buurtbewoners bessen van kunnen plukken en waar ook dieren van kunnen profiteren. Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.

Het vergroenen van de leefomgeving heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van de wijken. Groen zorgt voor droge(re) voeten na een flinke regenbui, biedt onderdak aan allerlei nuttige dieren en gaat opwarming van de stad tegen. In heel Kampen maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Daarom wil Groene Loper Kampen nog meer buren, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties enthousiasmeren om hun eigen leefomgeving te vergroenen. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde, maar vooral een groene samenleving!    

Op spreekuur
Wil je als buurtinitiatief een aanvraag doen bij het Oranje Fonds om tijdens NLdoet de buurt te vergroenen, maar heeft je initiatief geen rechtsvorm of wil je graag hulp bij de aanvraag? Maak dan via dit aanmeldformulier een afspraak met het kernteam van Groene Loper Kampen. Zij helpen jou op woensdag 12 januari tussen 16.00 en 21.00 uur tijdens een digitale afspraak (Zoom of Teams) met het invullen van de benodigde formulieren. Kun je niet op 12 januari, maar wil je toch een aanvraag doen? Stuur dan een e-mail aan Alma Streefkerk via a.streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl. Zij stuurt je een invulformulier per e-mail toe. Je kunt een aanvraag doen tot 350 euro.

Voorbereiding
De gegevens die je nodig hebt voor je aanvraag op 12 januari zijn: KvK-nummer (in geval van vereniging of stichting), bankrekeningnummer, NAW-gegevens en een indicatie van de kosten per materiaal/activiteit. Vinden je plannen plaats in de openbare ruimte? Stuur dan een foto van de locatie én een printscreen van Google Maps naar Alma Streefkerk via a.streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Gratis struiken
Of je nu wel of niet gebruik wilt maken van het spreekuur, voor alle buurtinitiatieven, sportverenigingen, scholen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en andere maatschappelijke initiatieven heeft Groene Loper Kampen gratis struiken. Deze struiken zijn een combinatie van planten waar zowel dieren als mensen van kunnen eten. Er zijn vier pakketten samengesteld die hulp bieden aan een specifieke diersoort: de vleermuis, sleedoornpage, solitaire bij en ringmus. Kijk hier voor de inhoud van de pakketten en de voorwaarden. Je kunt maximaal 5 struikenpakketen (30 struiken) gratis aanvragen. Wil je meer struiken aanschaffen? Maak deze dan onderdeel van je financiële aanvraag bij het Oranje Fonds tijdens NLdoet.

NLdoet
NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Het Oranje Fonds wil met NLdoet laten zien hoe belangrijk actieve bewoners voor de samenleving zijn.

Ga hier naar het aanmeldformulier!