Gratis struiken voor buurtinitiatieven en andere maatschappelijke organisaties

Hapje voor jou, hapje voor mij

Groene Loper Kampen geeft gratis pakketten struiken weg aan buurtinitiatieven, scholen, kinderopvang, sportverenigingen, zorginstellingen en andere maatschappelijke initiatieven. Onder het motto ‘hapje voor jou, hapje voor mij’ is dit een combinatie van struiken waar buurtbewoners bessen van kunnen plukken en waar ook dieren van kunnen profiteren. 

Er zijn vier pakketten samengesteld die hulp bieden aan een specifieke diersoort: de vleermuis, sleedoornpage, solitaire bij en ringmus. De keuze van de soorten is gebaseerd op de Welkomstkaarten van Natuur voor Elkaar van de provincie Overijssel, waarin meer verteld worden over de soorten, hun leefgebied, hun voedsel en het benodigde onderhoud. Meer informatie over de inhoud van de struikenpakketten kun je hier vinden.

Aanmelden
Als buurtinitiatief of maatschappelijke organisatie kun je gratis maximaal 5 struikenpakketten (30 struiken) aanvragen bij Groene Loper Kampen. Aanmelden voor struiken kan tot 1 februari 2022 via dit aanmeldformulier. Lees voordat je je aanmeldt eerst de voorwaarden. Komen de struiken in de openbare ruimte? Wij ontvangen dan graag een foto van de locatie én een printscreen van Google Maps. Je kunt deze sturen naar Alma Streefkerk via a.streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Advies
Wil je advies over welk struikenpakket het meest geschikt is voor jouw locatie? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met Erik de Kruif (Landschap Overijssel). Dit kan via erik.dekruif@landschapoverijssel.nl of 06 - 15 677 977.

Deze struikenactie wordt mogelijk gemaakt door gemeente Kampen en provincie Overijssel (vanuit het programma Natuur voor Elkaar).