Maak je straat groen tijdens NLdoet

Geld voor een groene buurt

Tot dinsdag 25 januari kunnen buren, buurttuinen en maatschappelijke initiatieven met ondersteuning van Groene Loper Kampen financiën aanvragen bij Het Oranje Fonds. Deze financiën kunnen zij inzetten om tijdens NLdoet op 11 en 12 maart de omgeving te vergroenen. Denk hierbij aan boomspiegels, geveltuinen, buurttuinen of een insectenhotel. Ook initiatieven zonder rechtsvorm kunnen via Groene Loper Kampen een aanvraag doen. Dit jaar heeft Groene Loper Kampen tijdens NLdoet een extra vergroeningsactie: gratis struiken. Onder het motto ‘hapje voor jou, hapje voor mij’ is dit een combinatie van struiken waar buurtbewoners bessen van kunnen plukken en waar ook dieren van kunnen profiteren. Aanmelden kan via info@groeneloperkampen.nl

Het vergroenen van de leefomgeving heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van de wijken. Groen zorgt voor droge(re) voeten na een flinke regenbui, biedt onderdak aan allerlei nuttige dieren en gaat opwarming van de stad tegen. In heel Kampen maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Daarom wil Groene Loper Kampen nog meer buren, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties enthousiasmeren om hun eigen leefomgeving te vergroenen. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde, maar vooral een groene samenleving!    

Financiële aanvraag
Wil je als buurtinitiatief een aanvraag doen bij het Oranje Fonds om tijdens NLdoet de buurt te vergroenen, maar heeft je initiatief geen rechtsvorm of wil je graag hulp bij de aanvraag? Stuur dan een e-mail naar info@groeneloperkampen.nl. Dan helpen wij jou met het invullen van de benodigde formulieren. Dit kan tot dinsdag 25 januari.

Gratis struiken
Naast financiën kunnen buurtinitiatieven, sportverenigingen, scholen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en andere maatschappelijke initiatieven ook gratis struiken aanvragen bij Groene Loper Kampen. Deze struiken zijn een combinatie van planten waar zowel dieren als mensen van kunnen eten. Er zijn vier pakketten samengesteld die hulp bieden aan een specifieke diersoort: de vleermuis, sleedoornpage, solitaire bij en ringmus. Kijk hier voor de inhoud van de pakketten en de voorwaarden. Je kunt maximaal 5 pakketten (6 struiken per pakket) gratis aanvragen. Wil je meer struiken aanschaffen? Maak deze dan onderdeel van je financiële aanvraag bij het Oranje Fonds tijdens NLdoet.

NLdoet
NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Het Oranje Fonds wil met NLdoet laten zien hoe belangrijk actieve bewoners voor de samenleving zijn.